Professionals in de zorg moeten gaan staan voor de waarden die volgens hen van belang zijn. Dit bepleitte HK tijdens zijn openingslezing van het symposium Reflectie in de zorg aan de Universiteit voor Humanistiek op vrijdag 27 november 2009, hier online te beluisteren. Volgens Kunneman moet er vanuit de zorg een grotere bijdrage geleverd worden aan het maatschappelijk debat over de toekomst van de sector.


“Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. “ Een moreel motto dat in bijna alle culturen en religies terug komt. Waarom kost het ons mensen toch zoveel moeite om ons aan deze gulden regel te houden? Hierover gaat het hoorcollege van HK, dat hij presenteerde tijdens de Nederlandse lancering van het Charter for Compassion.